Gebruiksvriendelijkheid

 • Datastrategie en -inzichten als basis voor een efficiëntere dienstverlening en lange termijn beleidsontwikkelingen - Stad Roeselare
 • INA Interventie App - Brandweerzone Antwerpen
 • Le Guichet des Pouvoirs Locaux : une nouvelle aventure digitale - SPW Intérieur et Action Sociale

Rendabiliteit

 • Coronalert - Sciensano
 • RPA bots tegen Corona: uitbetaling tijdelijke werkloosheid - Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

 • Vlaamse Corona maatregelen, "zuurstof voor ondernemingen tijdens de coronacrisis" - Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

Innovatie

 • Citynet, AI for Cities and Citizens - Stad Gent
 • Coronalert - Sciensano
 • Inzet van GEO AI voor gewasdetectie en automatische interpretatie van lucht foto's - Vlaamse Overheid, Departement Landbouw & Visserij

Samenwerking

 • Brussels Hacks the Crisis - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Coronalert - Sciensano
 • Paloma - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Duurzaamheid

 • L'IA du potager - GAL Meuse@Campagnes

 • Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent (BORG) - Stad Gent
 • Brussels Hacks the Crisis - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beste Smart City Project

 • Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent (BORG) - Stad Gent
 • Datastrategie en -inzichten als basis voor een efficiëntere dienstverlening en lange termijn beleidsontwikkelingen - Stad Roeselare
 • Digitalisering parkeerketen stad Antwerpen - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Beste eGov Project

 • Coronalert - Sciensano
 • Paloma - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 • RPA bots tegen Corona: uitbetaling tijdelijke werkloosheid - Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen