Gebruiksvriendelijkheid

 • Covid Safe - Interfederaal Comité Testing & Tracing samen met Digitaal Vlaanderen, Sciensano & eHealth Platform
 • Informatiesystemen Covid-19 vaccinatie - Interfederaal Comité Testing & Tracing
 • Mijn Burgerprofiel - Digitaal Vlaanderen

Rendabiliteit

 • Crossborder - FOD Justitie
 • Geo4Crisis - Service Public de Wallonie (SPW) & Nationaal Geografisch Instituut
 • VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) - RIZIV

Innovatie

 • Gov Buys Innovation - Nido, Innovatielab voor de overheid bij FOD BOSA
 • Plateforme "Serious Game zéro déchet" - Administration communale de Bertrix
 • Uitrol Intelligente Verkeersregelinstallaties Mobilidata en BIM - Agentschap wegen en verkeer

Samenwerking

 • Covid Safe - Interfederaal Comité Testing & Tracing samen met Digitaal Vlaanderen, Sciensano & eHealth Platform
 • Grootschalige "fast-track" adoptietrajecten in het kader van de Covid19 acties - Agentschap Zorg & Gezondheid
 • VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) - RIZIV

Duurzaamheid

 • Crossborder - FOD Justitie
 • Plateforme "Serious Game zéro déchet" - Administration communale de Bertrix
 • Transportdata.be - het Nationaal Geografisch Instituut met Geosolutions en de vier vervoersadministraties FOD Mobiliteit en Vervoer, het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Waalse SPW Mobiliteit en Infrastructuren en Brussel Mobiliteit, samen verenigd in de ITS stuurgroep

Beste Smart City Project

 • Citizen Science voor lokale besturen - Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Plateforme "Serious Game zéro déchet" - Administration communale de Bertrix
 • Uitrol Intelligente Verkeersregelinstallaties Mobilidata en BIM - Agentschap wegen en verkeer

Beste eGov Project

 • Covid Safe - Interfederaal Comité Testing & Tracing samen met Digitaal Vlaanderen, Sciensano & eHealth Platform
 • Mijn Burgerprofiel - Digitaal Vlaanderen
 • VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) - RIZIV