Gebruiksvriendelijkheid

 • Covid Safe - Interfederaal Comité Testing & Tracing samen met Digitaal Vlaanderen, Sciensano & eHealth Platform
 • Informatiesystemen Covid-19 vaccinatie - Interfederaal Comité Testing & Tracing
 • Mijn Burgerprofiel - Digitaal Vlaanderen

Rendabiliteit

 • Crossborder - FOD Justitie
 • Geo4Crisis - Service Public de Wallonie (SPW) & Nationaal Geografisch Instituut
 • VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) - RIZIV

Innovatie

 • Gov Buys Innovation - Nido, Innocatielab voor de overheid bij FOD BOSA
 • Plateforme "Serious Game zéro déchet" - Administration communale de Bertrix
 • Uitrol Intelligente Verkeersregelinstallaties Mobilidata en BIM - Agentschap wegen en verkeer

Samenwerking

 • Covid Safe - Interfederaal Comité Testing & Tracing samen met Digitaal Vlaanderen, Sciensano & eHealth Platform
 • Grootschalige "fast-track" adoptietrajecten in het kader van de Covid19 acties - Agentschap Zorg & Gezondheid
 • VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) - RIZIV

Duurzaamheid

 • Crossborder - FOD Justitie
 • Plateforme "Serious Game zéro déchet" - Administration communale de Bertrix
 • Transportdata.be - Nationaal Geografisch Instituut samen met FOD Mobiliteit en Vervoer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Brussel Mobiliteit & SPW Mobilité et Infrastructures

Beste Smart City Project

 • Citizen Science voor lokale besturen - Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Plateforme "Serious Game zéro déchet" - Administration communale de Bertrix
 • Uitrol Intelligente Verkeersregelinstallaties Mobilidata en BIM - Agentschap wegen en verkeer

Beste eGov Project

 • Covid Safe - Interfederaal Comité Testing & Tracing samen met Digitaal Vlaanderen, Sciensano & eHealth Platform
 • Mijn Burgerprofiel - Digitaal Vlaanderen
 • VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) - RIZIV